ศูนย์รวมประกันภัย

บริการประกันภัย หลากหลายรูปแบบ หลากหลายธนาคาร
ประกันชีวิต ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง, ประกันเพื่อการออม, แบบประกันเพื่ออนาคตลูก, ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

Krungthai-AXA : Super Mom
แบบประกันเพื่ออนาคตลูก Super Mom

 • จ่ายเบี้ยระยะสั้น ความคุ้มครองชีวิตสูง และสามารถใช้ ลดหย่อนภาษี ได้
 • รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง 2 เท่า ในช่วงระยะเวลาชำระเบี้ย
 • เพิ่มขึ้นกับความคุ้มครอง 3 เท่า กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
 • เพิ่มขึ้นอีกกับความคุ้มครอง 4 เท่า กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุสาธารณะ

Krungthai-AXA : Smart Woman
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง “Smart Woman”

 • เคลมมะเร็งได้ทุกระยะ โดยผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 100% ของความคุ้มครองโรคมะเร็งและเป็นมะเร็งคนละชนิดและต่างอวัยวะ
 • ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้ กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 
 • เบี้ยประกันภัยสามารถใช้ ลดหย่อนภาษี ได้

MSIG: ประกันเดินทาง Travel Easy เพื่อนเดินทางตัวจริง

 • ประกันภัยการเดินทาง – แบบรายเที่ยว
  • เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
 • ประกันภัยการเดินทาง – แบบรายปี
  • เบี้ยเริ่มต้น 3,750 บาท คุ้มครองอายุ 15 – 65 ปี
 • ประกันภัยการเดินทาง – เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • เบี้ยเริ่มต้น 4,700 บาท คุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ สูงสุด 5,500,000 บาท

ประกันเดินทาง AXA คุ้มครองอุ่นใจ
แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์

 • คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต
 • คุ้มครองถึงทรัพย์สินในการเดินทาง
 • อุ่นใจได้เสมอ หากไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ยกเลิกการเดินทาง

TIPINSURE ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
ประกันภัย ประกันเดินทาง สบายใจทั่วโลก

 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 2,500,000 บาท
 • ชดเชยกรณีเสียชีวิต 3,000,000 บาท
 • ไฟลท์ดีเลย์ จ่ายสูงสุด 30,000 บาท