สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB

สินเชื่อบุคคลเพอร์ชัลนัลแคช

แหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมกับชีวิตคุณ เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในทุกๆโอกาส สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนน้อย สบายนาน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สะดวก สบาย ด้วยช่องทาง การรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม.

ผ่อนน้อย สบายนาน อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ

สิทธิประโยชน์

ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี บัญชีเพื่อใช้
ที่ให้คุณ กด โอน จ่าย ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • โอนต่างแบงก์ หรือโอนข้ามจังหวัด ปลายทางรับเงินได้ทันที
 • จ่ายบิล /เติมเงิน/ หักบัญชีอัตโนมัติ
 • กดเงินทุกตู้ ทุกแบงก์ ทุกจังหวัด
 • ค่าแรกเข้า 500 บาท ค่ารายปี ปีถัดไป 350 บาท

ผ่อนน้อย สบายนาน

 • ผ่อนน้อย สบายนาน
  อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ 

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอ นุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้ง ความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ

สะดวก สบาย ด้วยช่องทาง การรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. ดังนี้

 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส
 • หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สิทธิพิเศษสำหรับ

ดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำอายุสัญญารายได้ประจำต่อเดือน
 9% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน20,000 บาท
11.84% ต่อปีตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 24เดือน30,000 บาท
12% ต่อปีตลอดอายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน20,000 บาท
New! 13.33% ต่อปีตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน50,000 บาท
15% ต่อปีตลอดอายุสัญญาสูงสุด 36เดือน30,000 บาท
18% ต่อปีตลอดอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน20,000 บาท
20%-28% ต่อปีอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน15,000บาท
ดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการอายุสัญญารายได้ต่อเดือน
25-26% ต่อปีอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

สินเชื่อบุคคลเพอร์ชันนัลแคช

 • รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี หรือ 12% ต่อปี หรือ 18% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน   
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว  
  (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์  

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน
  (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)  
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร