ADB ประกันภัยรถยนต์ผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 12 เดือน

Asia Direct Broker ประกันภัยรถยนต์

ADB ประกันภัยรถยนต์ ผ่อนสบาย 0% นาน 12 เดือน และซื้อประกันรับกล้องติดรถยนต์

เช็คเบี้ยประกันวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาเริ่มต้น 6,800 บาท เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราคาถูก
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราคาถูก
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ราคาเริ่มต้น 4,700 บาท เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราคาถูก
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ราคาเริ่มต้น 1,700 บาท เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราคาถูก
พ.ร.บ. รถยนต์ ราคาเริ่มต้น 570 บาท

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการซ่อมรถของผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง 500,000 บาทต่อครั้ง จากการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะ ทางบก หรือเรียกง่ายๆคือ เคลมได้เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้น (คู่กรณีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ หรือระบุหมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณีได้) พร้อมให้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ (สูงสุด 500,000 บาท) ส่วนคู่กรณีให้ความคุ้มครองถึง 1,000,000 บาทต่อครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการซ่อมรถของผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง จากการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะ ทางบก หรือเรียกง่ายๆคือ เคลมได้เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้นค่ะ (คู่กรณีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ หรือระบุหมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณีได้ค่ะ) ส่วนคู่กรณีให้ความคุ้มครองถึง 1,000,000 บาทต่อครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จะไม่คุ้มครองรถของผู้เอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบชดใช้สำหรับคู่กรณี แต่รถของผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง คุ้มครองคู่กรณีสูงสุด 2,000,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดย ที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ที่ว่านี้ หากไม่ทำก็จะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ การทำ พรบ. ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองต่อชีวิตทันที ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เราขับขี่รถ มักจะพบตำรวจตั้งด่านตรวจสิ่งแรกและเป็นจุดสังเกตของตำรวจคือแผ่นป้ายพรบที่ติดอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าหมดอายุหรือไม่ หากหมดอายุ จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 200 บาท หรือหากเป็นรถที่ใช้งานอยู่แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านเว็บไซต์กับ Asia Direct Broker วันนี้รับ

Taxi Fare
บริการออกค่าโดยสาร 500 บาท บริษัทฯ จะออกค่าโดยสารให้ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 500 บาท (ใช้สิทธิ์ได้ ปีละ 1 ครั้ง) เฉพาะกรณีรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยใช้ใบยืนยันการเกิดอุบัติเหตุ หรือภาพถ่าย ณ ที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นหลักฐาน (ยกเว้นประกันมอเตอร์ไซค์และพ.ร.บ.)

Medical Assistance
บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

Roadside Assistance
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

ติดต่อช่างซ่อม
บริการจัดส่งช่างซ่อมรถยนต์ เพื่อแก้ไขอาการรถยนต์ฉุกเฉิน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองเสียหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากความผิดปกติของเครื่องยนต์ขณะขับขี่บนท้องถนน ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาช่างซ่อมรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือในการซ่อมรถยนต์ (ไม่รวมค่าอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเพิ่มเติม)

บริการยกรถฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
บริการรถยกฉุกเฉิน ไม่เกิน 50 กม. ต่อครั้ง (ฟรี 50 กม. ต่อปี) หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากรถเสียฉุกเฉิน ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาบริการรถยก เพื่อลากจูงรถยนต์ไปยังอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือของบริษัทประกันที่ใกล้ที่สุด หรือไปยังอู่ซ่อมรถยนต์ที่เหมาะสมและอยู่ใกล้ที่สุดตามที่สมาชิกเป็นผู้ระบุ หรือไปยังภูมิลำเนาของสมาชิก ทั้งนี้ ระยะทางที่ให้บริการในการลากจูงรถยนต์จะไม่เกินกว่า 50 กม. (เกินกว่า 50 กม. ผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ขั้นต่ำ กม.ละ 30 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบของรถยก)

บริการเติมน้ำมัน (กรณีน้ำมันหมดบนท้องถนน)
บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตร ต่อครั้ง (ฟรี 10 ลิตร ต่อปี) หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถขับเคลื่อนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากน้ำมันหมด ขณะขับขี่บนท้องถนน ผู้ให้บริการจะบริการประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่เติมน้ำมันตามปริมาณที่กำหนดไปเติมให้ เพื่อให้รถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อีก โดยให้บริการเติมน้ำมันฟรี 10 ลิตร ต่อปี ครั้งต่อไปสามารถเรียกใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน

ประสานงาน ช่างกุณแจ
บริการประสานงานช่างกุญแจ รถยนต์ฉุกเฉิน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากสมาชิกทำกุญแจหาย หรือกุญแจไม่สามารถเปิดประตูรถได้ หรือสตาร์ทรถยนต์ไม่ได้ ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาช่างกุญแจ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ทั้งสิ้น ยกเว้นค่าประสานงานทาง ADB เป็นผู้รับผิดชอบ

บริการช่วยเหลือ เปลี่ยนยาง
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยช่างซ่อมรถยนต์ (Conference call) (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ให้ในกรณีที่รถยนต์ได้รับความคุ้มครองขับเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากรถยนต์เสีย ผู้ให้บริการยินดีบริการให้คำปรึกษาในเบื้องต้นโดยช่างซ่อมรถยนต์ที่มีความชำนาญ
ช่วยเหลือ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์