B-Quick Visa Card

บัตรเครดิตบี-ควิกวีซ่า

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ 1 ธ.ค. 62 – 28 ก.พ. 64

ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์บริการบี-ควิก สำหรับสินค้า และบริการทุกประเภท
โปรแกรมอิออนแฮปปี้แพลนแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน สำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ
ฟรีตรวจเช็ครถ 30 รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์บริการบี-ควิก สำหรับสินค้า และบริการทุกประเภท

โปรแกรมอิออนแฮปปี้แพลนแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน สำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ

ฟรีตรวจเช็ครถ 30 รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ 1 ธ.ค. 62 – 28 ก.พ. 64

สิทธิประโยชน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับคนไทย รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
  • กรณีชาวต่างชาติทำงาน แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีชาวต่างชาติทำงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท