Black Diamond MasterCard World

บัตรเครดิตธนชาต แบล็คไดมอนด์มาสเตอร์การ์ดเวิล์ด

บัตรเครดิตธนชาตแบล็คไดมอนด์มาสเตอร์การ์ดเวิล์ด ประสบการณ์ใหม่ที่ให้เอกสิทธิ์เหนือระดับ ที่ให้ท่านได้สัมผัสทุกด้านของความพิเศษ ช่วยเติมเต็มความสุข ของการใช้ชีวิตเหนือระดับอย่างเต็มที่

รับคะแนนสะสม (T-Rewards) สูงสุด 6 เท่า เมื่อใช้บริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต
แบล็คไดมอนด์มาสเตอร์การ์ดเวิล์ด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต รับคะแนนสะสมเพิ่ม เมื่อใข้จ่ายในหมวดดังนี้

 • รับ 6 เท่า สำหรับหมวดต่างประเทศ เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับ 4 เท่า สำหรับหมวดท่องเที่ยว
 • รับ 24 เท่า สำหรับหมวดร้านอาหาร

เติมน้ำมันรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3.5%
บริหารห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลก, บริการอัพเกรดชั้นโดยสารกับการบินไทย, บริการรถลีมูซีนรับ-ส่ง

สิทธิประโยชน์

คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

การใช้จ่ายผ่านบัตรใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
หมวดต่างประเทศ6 เท่าของคะแนนสะสม
*เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
หมวดท่องเที่ยว4 เท่าของ คะแนนสะสม
หมวดร้านอาหาร2 เท่าของคะแนนสะสม
หมวดอื่นๆ1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)

รับเครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน สูงสุด 3.5% เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 1 รอบบัญชี นับจากวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้

ยอดชำระค่าน้ำมัน/เดือนเครดิตเงินคืนคะแนนสะสม T-Rewards
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 2.1%0.4%
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท1%0.4%

บริหารห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ณ ห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำกว่า 800 แห่งทั่วโลก ฟรี 2 ครั้งต่อปี

บริการห้องรับรองพิเศษ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ห้องพักชั้นธุรกิจ Blue Ribbon Club ฟรี 2 ครั้งต่อปี

บริการอัพเกรดชั้นโดยสารกับการบินไทย ยกระดับในการเดินทาง ด้วยบริการอัพเกรดบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจของสายการบินไทย สำหรับเส้นทางในประเทศ นอกจากรับสิทธิ์อัพเกรดบัตรโดยสารชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจของสายการบินไทย ฟรี 2 ครั้งต่อปีแล้ว เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ครบทุก ๆ 300,000 บาท ท่านจะได้รับสิทธิ์อัพเกรดบัตรอีก 1 ครั้ง (สูงสุด 4 ครั้ง) ต่อปีปฏิทิน หรือ เลือกรับเครดิตเงินคืนค่าน้ำหนักกระเป๋า 1,000 บาท ต่อครั้ง (สูงสุด 4 ครั้ง) ต่อปี

บริการรถลีมูซีนรับ-ส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistant Service) บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก

รับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้านสตาร์บัคส์ เมื่อใช้บริการรถลีมูซีนไปสนามบินและใช้บัตรรูดซื้อเครื่องดื่มรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 150 บาท

บริการฟิตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 6 เดือน
แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม
รายปี 7,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับคนไทย รายได้ 300,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท