Blue Diamond Visa Signature

บัตรเครดิตธนชาต บลูไดมอนด์ วีซ่าซิกเนเจอร์

บัตรเครดิตธนชาต บลูไดมอนด์ วีซ่าซิกเนเจอร์ อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรเครดิตที่ให้คุณได้มากกว่า ทั้งคะแนนสะสมทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร และให้คะแนนทวีคูณจากหลายหมวด อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย

รับคะแนนสะสม (T-Rewards) สูงสุด 4 เท่า เมื่อใช้บริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต
บลูไดมอนด์มาสเตอร์การ์ดเวิล์ด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต รับคะแนนสะสมเพิ่ม เมื่อใข้จ่ายในหมวดดังนี้

 • รับ 4 เท่า สำหรับหมวดต่างประเทศ เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับ 3 เท่า สำหรับหมวดท่องเที่ยว
 • รับ 2 เท่า สำหรับหมวดร้านอาหาร

เติมน้ำมันรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3.5%
บริหารห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge , เครดิตคืนค่าน้ำหนักกระเป๋า, บริการฟิตเนส รับสิทธิ์เข้าใช้บริการฟิตเนส LifeStyles Fitness

สิทธิประโยชน์

คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

การใช้จ่ายผ่านบัตรใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
หมวดต่างประเทศ6 เท่าของคะแนนสะสม
*เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
หมวดท่องเที่ยว4 เท่าของ คะแนนสะสม
หมวดร้านอาหาร2 เท่าของคะแนนสะสม
หมวดอื่นๆ1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)

รับเครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน สูงสุด 3.5% เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 1 รอบบัญชี นับจากวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้

ยอดชำระค่าน้ำมัน/เดือนเครดิตเงินคืนคะแนนสะสม T-Rewards
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 2.1%0.4%
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท1%0.4%

บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge รับความสะดวกสบายกับเอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปี
ท่านสามารถแลกคะแนนสะสมT-Rewards ในการเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษได้

รับเงินเครดิตคืนค่าน้ำหนักกระเป๋า เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
กรณีมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ครบทุกๆ 150,000 บาท รับเครดิตเงินคืนค่าน้ำหนักกระเป๋า 300 บาท ต่อครั้ง (สูงสุด 4 ครั้ง) ต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย สำหรับเส้นทางในและต่างประเทศ (สำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น)

บริการฟิตเนส รับสิทธิ์เข้าใช้บริการฟิตเนส LifeStyles Fitness ได้ทุกวัน เวลา 06:00 – 22:00 น. ณ โรงแรม Centara Grand Central Plaza Ladprao (จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการ 10 ท่านต่อวัน)

บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistant Service)บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน Blue Diamond Contact Center(บริการให้ข้อมูลและสำรองบริการ, ช่วยเหลือด้านการเดินทาง, ข้อมูลด้านการแพทย์ ฯลฯ)

แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ ชำระค่าเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านและครอบครัวที่ร่วมเดินทางจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าธรรมเนียม
รายปี 4,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับคนไทย รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท