Citi Prestige

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ และ 3 คะแนน สำหรับการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินกว่า 1,000 แห่ง ทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษผ่านบัตร Priority Pass™ กว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่รวมผู้ติดตาม)
 • ออกรอบฟรี ณ สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ 3 ครั้ง/ปี
 • โปรโมชั่น รับ 52,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ผ่านทางออนไลน์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน

สิทธิประโยชน์

ฟรีห้องพัก สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัวซิตี้ เพรสทีจ

รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี (Relationship Bonus) ตามยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ตลอดทั้งปี โดยคะแนนสะสมพิเศษจะเพิ่มมูลค่าพร้อมๆกับจำนวนปีที่ท่านคงสมาชิกภาพกับธนาคารฯ
ออกรอบฟรี ณ สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ 3 ครั้ง/ปี

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินกว่า 1,000 แห่ง ทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สิทธิพิเศษที่โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ และโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชูรี่ คอลเลคชั่น โฮเท็ล

บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ ณ ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมชั้นนำ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน, บริการช่วยเหลือภายในบ้าน และบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ครบทุก 800 บาท วันนี้ – 31 มี.ค. 2564

รับส่วนลดสูงสุด 15% เมื่อบินชั้นธุรกิจกับสายการบินเอมิเรตส์ เพียงจองตั๋วและชำระผ่านช่องทางออนไลน์ที่ emirates วันนี้ – 30 มิ.ย. 2564

บริการฟิตเนสที่โรงแรมชั้นนำ สำหรับสมาชิกบัตรหลักซิตี้ เพรสทีจ
โปรโมชั่นรับ 52,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ผ่านทางออนไลน์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ และชำระค่าธรรมเนียมรายปี 7,900 บาท + vat 553 บาทสิทธิ์ในการคุ้มครอง

 • สิทธิ์ในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 35 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ
 • สิทธิ์ในการคุ้มครองสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของสมาชิกบัตรฯ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ สูงสุด 800,000 บาท
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาท หากเที่ยวบิน หรือ กระเป๋าเดินทาง ล่าช้า
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาท หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • มอบความคุ้มครองการซื้อให้กับสินค้าที่ชำระผ่านบัตรฯ ด้วยวงเงิน สูงสุด 400,000 บาท ต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อทรัพย์สิน 1 รายการ หากสินค้าที่ ซื้อผ่านบัตรฯ เกิดสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ค่าธรรมเนียม
รายปี 7,900 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับคนไทย รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
สำหรับคนต่างชาติ รายได้ 80,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท