Diamond MasterCard Platinum

บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม

บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัม เติมน้ำมันรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3.5%

รับคะแนนสะสม (T-Rewards)เมื่อใช้บริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต รับคะแนนสะสมเพิ่ม เมื่อใข้จ่ายในหมวดดังนี้

 • รับ 4 เท่า สำหรับหมวดต่างประเทศ เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับ 3 เท่า สำหรับหมวดท่องเที่ยว
 • รับ 4 เท่า สำหรับหมวดร้านอาหาร

คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10,000,000 บาท

สิทธิประโยชน์

คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

การใช้จ่ายผ่านบัตรใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
หมวดต่างประเทศ4 เท่าของคะแนนสะสม
*เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
หมวดท่องเที่ยว3 เท่าของ คะแนนสะสม
หมวดร้านอาหาร2 เท่าของคะแนนสะสม
หมวดอื่นๆ1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)

รับเครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน สูงสุด 3.5% เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 1 รอบบัญชี นับจากวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้

ยอดชำระค่าน้ำมัน/เดือนเครดิตเงินคืนคะแนนสะสม T-Rewards
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 3.1% 0.4%
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท1.5% 0.4%

แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถขอใช้บริการได้ที่ Call center 1770

คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 10,000,000 ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม
ปีแรกฟรีรายปี ปีถัดไป 400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับคนไทย รายได้ 20,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
สำหรับคนต่างชาติ รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท