Krungthai-AXA : Super Mom

แบบประกันเพื่ออนาคตลูก Super Mom

เพราะผู้หญิงยุคใหม่ เข้าใจบทบาทของตัวเอง เลือกความคุ้มครองที่สร้างความมั่นคงและตอบเป้าหมายของชีวิต
แบบประกันเพื่ออนาคตลูก

 • จ่ายเบี้ยระยะสั้น ความคุ้มครองชีวิตสูง และสามารถใช้ ลดหย่อนภาษี ได้
 • รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง 2 เท่า ในช่วงระยะเวลาชำระเบี้ย
 • เพิ่มขึ้นกับความคุ้มครอง 3 เท่า กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
 • เพิ่มขึ้นอีกกับความคุ้มครอง 4 เท่า กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุสาธารณะ

สิทธิประโยชน์

ตัวเลือกที่ 1 สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเพื่อเป็นมรดกให้ลูก

 • ชำระเบี้ยระยะสั้น ความคุ้มครองสูง
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 2 เท่า ในช่วงระยะเวลาชำระเบี้ย
 • คุ้มครอง 3 เท่า กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
 • คุ้มครอง 4 เท่า กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุสาธารณะ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ)
 • รับสิทธิ ยกเว้นเบี้ย ประกันภัยสัญญาหลัก กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้แผนความคุ้มครองของคุณไม่หายไป
 • เงินผลประโยชน์ ไม่ต้องเสียภาษี ไม่ต้องยุ่งยากผ่านขั้นตอนศาลเหมือนการรับมรดกตามปกติ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

ตัวเลือกที่ 2 สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเพื่อการศึกษาของลูก

 • ชำระเบี้ยระยะสั้น ความคุ้มครองสูง
 • เป็นทุนการศึกษาปริญญาตรี (อายุครบ 24 ปี) รับรองการจ่ายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ให้ความ คุ้มครองโรคร้ายแรง ในเด็ก 18 โรคและค่าชดเชยรายวัน สำหรับเด็กกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุเฉพาะสำหรับเด็ก ครอบคลุมค่ารักษาจากอุบัติเหตุรวมถึง กระดูกแตกหัก
 • ให้ทุกความคุ้มครองและ ทุนการศึกษา ยังคงอยู่ เปรียบเสมือนชำระเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญา หากผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง