Tang Hua Seng Visa Card

บัตรเครดิตตั้งฮั่วเส็งวีซ่า

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร 1 ธ.ค. 62 – 28 ก.พ. 64
Privileges of Tang Hua Seng Visa Card
รับส่วนลด 10% เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น ที่ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง (ธนบุรี และบางลำพู)

สิทธิประโยชน์

รับส่วนลด 10% เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลด 10% เฉพาะสินค้าราคาปกติ และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย, สินค้าจัดโปรโมชั่น, ร้านค้าเช่า และสินค้าบางรายการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง

หมายเหตุ

 • โปรดสอบถาม ทักท้วง สิทธิ์การรับส่วนลดจากพนักงานห้างสรรพสินค้า ทุกครั้งก่อนการชำระเงินสิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียด และเงื่อนไขสิทธิ์การรับส่วนลดเพิ่มเติม จากสื่อประชาสัมพันธ์ 
  ณ จุดขาย หรือผ่านทาง www.aeon.co.th

ค่าธรรมเนียม
ฟรีปีแรก ปีต่อไป 200 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับคนไทย รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท