UOB YOLO Platinum Card

บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม

ชีวิตแบบไหน ก็เต็มที่ได้ทุกวัน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่รถไฟฟ้า MRT , ร้านบูทส์ , ร้านวัตสัน , ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ , ร้านแฟมิลี่มาร์ท , เบอร์เกอร์ คิง , Shopee , Grab

รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ SF ทุกสาขา

สิทธิประโยชน์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%
ที่รถไฟฟ้า MRT , ร้านบูทส์ , ร้านวัตสัน , ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ , ร้านแฟมิลี่มาร์ท , เบอร์เกอร์ คิง , Shopee , Grab
*เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ใดก็ได้รวมกัน 5 ครั้ง และมียอดใช้ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป/ครั้ง/รอบบัญชี และรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ไม่ถึง 5 ครั้ง และมียอดใช้ไม่ถึง 300 บาท/เซลล์สลิป/ครั้ง/รอบบัญชี ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและออนไลน์
รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ SF ทุกสาขา

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท/ปี ฟรี เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับคนไทย รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
  • กรณีชาวต่างชาติทำงาน แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีชาวต่างชาติทำงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท